Irama Print
Terdapat Tujuh Konsep Muzik Yang Utama (Perlu diketahui oleh semua Pendidik muzik).Irama   Melodi   Warna ton   Bentuk   Harmoni   Teksur   Ekspresi


1. Irama
Diaplikasikan kepada semua yang berkaitan dengan unsur masa dalam muzik.

a. Muzik bergerak kepada beat/bunyi yang stabil.
b. Setiap beat dan rehat mempunyai nilai sama ada panjang / pendek.
c. Kumpulan beat membentuk tanda masa / meter.
d. Beat-beat mempunyai tekanan.
e. Gabungan not / beat membentuk corak irama yang berlainan dan atau berulang-ulang.

Simbol Verbal :
Irama   detik    not dan tanda rehat   meter  tekanan      corak irama, ostinato, rentak.

Objektif P & P :

Pada akhir pembelajaran murid-murid akan dapat :
1. Merasa nadi/detik sesuatu lagu/muzik
2. Membezakan panjang pendek sesuatu nilai not dalam corak irama.
3. Merasa tekanan / accent pada sesuatu lagu.
4. Membezakan irama/rentak yang sama dan tidak sama.
5. Mengenal pasti meter sesebuah lagu yang dimainkan/dinyanyikan/didengar.